News

No query to any data

Contact Us

  Contact:Mr.Lin

  Mobile:13958781218

  Tel:+86-0577-59902518

  Fax:+86-0577-59895596

  E-mail:lihui@lee-hui.com

  Add:No. 6 Long Jin Road, Qianku, Cangnan,Wenzhou ,ZJ, China